Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

Summer School SAS 2018 Application

Predtým, ako začnete / Before you start:

  1. Pripravte si svoju fotografiu (max. 2 MB). / Prepare a digital photo of you (max. size of 2 MB).
  2. Pripravte si štipendijný kód. / Prepare a scholarship code from your coordinator.
  3. Stiahnite si nasledovný dokument, pozorne si ho prečítajte, vytlačte, podpíšte a pripravte si jeho naskenovanú kópiu. / Download this document, read it carefully, print and sign it and then prepare it's scanned copy.
    SÚHLAS / CONSENT

Prihlášku odošlite najneskôr do 15.05.2018. / Deadline for submitting the application form is May 15, 2018.

Zadajte, prosím, Vaše meno.
Please fill in your first name (and middle name).
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Please fill in your surname.
(DD-MM-YYYY)


 
Zadajte, prosím, číslo Vášho pasu.
Please fill in the number of your passport.
Zadajte, prosím, Vaše zamestanie (napr. študent, lektor).

Please fill in your occupation (e. g. student, lector).
Ak ste študent, prosím vypíšte | If you are a student, please fill in

Zadajte, prosím, názov Vašej univerzity. Please fill in the name of your university.
Zadajte, prosím, Váš študijný odbor.
Please fill in your major.
ADRESA / HOME ADDRESS
Zadajte, prosím, kompletnú adresu, kam chcete poslať akceptačný list).

Please fill in the complete address where your letter of acceptance will be sent.
Zadajte, prosím, Vaše telefónne číslo (aj s medzinárodnou predvoľbou, napr. +421xxxxxxx).

Please fill in your phone number (with the international dialing code, e. g. +421xxxxxxx).
Zadajte, prosím, Vašu e-mailovú adresu.
Please fill in your email address.


Zadajte, prosím, Vašu jazykovú úroveň.
Please fill in your language level.
  Na letnú školu SAS sa prihlasujem ako
I apply for SAS Summer School as a Scholarship holder
Zadajte, prosím, Váš štipendijný kód (každý kód môže byť použitý iba jedenkrát).

Please fill in your scholarship code (each code can be used only once).

Max. 2MB. Fotografiu musíte znova priložiť pri každom odoslaní prihlášky.

Max 2MB. You must reselect the photo at each resubmission

Priložte, prosím, Váš naskenovaný podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Please attach your scanned signed consent with the personal data processing.