Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

Slovakistické štúdiá

Slovakistické štúdiá- nový bakalársky študijný program Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave- určený zahraničným uchádzačom, krajanom a záujemcom o štúdium slovenského jazyka a slovenských reálií

Pozrite si viac: http://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia

Informačný leták

Slovakistické štúdiá- nový bakalársky študijný program Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave- určený zahraničným uchádzačom, krajanom a záujemcom o štúdium slovenského jazyka a slovenských reálií

Pozrite si viac: http://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia

Informačný leták

« go back