Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

Jazyková chyba – charakteristika a hodnotenie z pohľadu didaktickej praxe

Termín konania: 20. – 24. 08. 2018

Miesto konania:   Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

                              Gondova 2, 814 99 Bratislava

Organizátor kurzu: Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

           

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

Počet štipendijných miest: 15

26/04/2018 | more information »

Slovakistické štúdiá

Slovakistické štúdiá- nový bakalársky študijný program Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave- určený zahraničným uchádzačom, krajanom a záujemcom o štúdium slovenského jazyka a slovenských reálií

Pozrite si viac: http://fphil.uniba.sk/slovakisticke-studia

Informačný leták

19/01/2016 | more information »

Studia Academica Slovaca - The Centre for Slovak as a Foreign Language

Studia Academica Slovaca – The Centre for Slovak as a Foreign Language (SAS) is a specialized centre at the Faculty of Arts, Comenius University (FF UK) in Bratislava. The pedagogical and research activities focus on education of foreigners interested in Slovak language and culture, propagation of Slovak science, culture and art abroad, implementation and coordination of the research of Slovak as a foreign language, realization of international and domestic research projects and publishing activities aimed at creating and publishing academic Slovakist publications and textbooks of Slovak as a foreign language. Besides that, SAS – as an expert centre for Slovak as a foreign language – traditionally participates in scintific-methodical preparation of lecturers of Slovak as a foreign language teaching at universities abroad. The result of the cooperation with the lectorates and foreign Slavists builds a database of Slavonic studies abroad.

09/02/2012 | more information »

Summer School of Slovak Language and Culture Studia Academica Slovaca

The 54th year of the Summer School of Slovak Language and Culture Studia Academica Slovaca (SAS) will be held under the auspices of the Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava with courses held in Bratislava. Lasting from August 5th to August 25th, 2018, the course is aimed at all those studying Slovak language and culture, and at all Slavists in general. This intensive programme is offered especially to university or college professors, experienced teachers, postgraduates and advanced undergraduates of Slovak and Slavonic studies, to writers, translators and all others interested in Slovak language and culture. The aim of the course is to enable students to improve and extend their Slovak language competence, as well as increasing their level of expertise in Slovak literature and culture.

09/02/2012 | more information »