Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prezrieť archív podujatí

Aktuálne podujatia


Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výtvarná súťaž

Dátum podujatia:
01.
Mar
-
30.
Apr
Popis:

 

V  roku 2012 navrhujeme rozšíriť okruh oslovených žiakov a študentov na čím širší okruh – výtvarnásúťaž, ktorej základné činnosti sú realizované priamo v domovskom prostredí zahraničných Slovákov, núka jedinečnú príležitosť pre čím širšie oslovenie mladých Slovákov pre aktívnu účasť a poznávanie Slovenska ako krajiny svojho pôvodu.

Na rok 2012 navrhujeme tému: Slovenské tradície a ich význam pre mňa.

Pobyt víťazov pripravíme na pôde UMB, v hotelovom ubytovaní. Na základe pozitívnych ohlasov v roku 2011 bude súčasťou pobytu pre víťazov aj tvorivá dielňa s odbornou garantkouprogramu a návšteva kultúrnych ustanovizní v banskej bystrici, ako aj turistických atrakcií v okolí mesta. Pobytu víťazov sa zúčastní spolu 24 osôb.

Miesto konania:

Pobyt pre víťazovbude realizovaný v Banskej Bystrici v dňoch 24.6.-27.6.2012

Poznámky:

termín pre zaslanie súťažných prác je 30.4.2012

ADRESA pre doručenie víťazných prác: Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (alebo skratka MC UMB), Cesta na amfiteáter 1, 97401 Banská Bystrica, Slovensko.

PROSÍM dbajte o bezpečný transport prác súťažiacich detí

VIAC na www.mc.umb.sk

Prihlasovací formulár pre záujemcov o účasť

Uveďte prosím meno, napr. Eva
Uveďte prosím priezvisko, napr. Chudá
Uveďte prosím dátum narodenia v tvare napr.: 31.03.1985
Uveďte prosím miesto narodenia (obec, mesto)
Uveďte prosím krajinu, z ktorej pochádzate. Ak Vaša krajina nieje v ponuke, nieje pre ňu toto podujatie určené.
Uveďte prosím bydlisko záujemcu.
Uveďte prosím adresu školy, kde záujemca pôsobí, príp. povolanie záujemcu
Uveďte prosím emailovú adresu v správnom tvare. V prípade že nemáte emailovú adresu, napíšte nemam@email.sk
Uveďte prosím kontaktný telefón v tvare napr.: +421901012345
Uveďte prosím číslo pasu.
Uveďte prosím meno prihlasujúcej osoby.
Vyplňte doplnkové informácie, ak to je potrebné. Toto pole je nepovinné.

« go back