Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

June 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
<< previous month | next month >>

Prezrieť archív podujatí

Aktuálne podujatia


Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťaž v odbore digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorby/pobyt víťazov na Slovensku

Dátum podujatia:
13.
Jún
-
16.
Jún
Popis:

Vzdelávacia aktivita je primárne určená pre deti základných a stredných škôl, mladých Slovákov žijúcich v zahraničí. Víťazi súťaže, ktorá je realizovaná zasielaním prác elektronickou poštou, sú pozvaní na Slovensko. Tvorbu účastníkov hodnotí odborná komisia zložená z umelcov a odborníkov. Popri cieľovej skupine detí a mládeže je sekundárnou cieľovou skupinou i skupina pedagógov, ktorí dostanú jedinečnú možnosť nadobudnúť nové odborné postupy vo výuke kreatívnych predmetov.

Po absolvovaní pobytu víťazov na Slovensku účastník vie pracovať kreatívne - v samostatnosti i v tvorivej skupine. Po príchode do domovskej krajiny hľadá nové inšpirácie, vhodné kompozície, momenty, situácie pre svoju ďalšiu tvorbu v oblasti fotografie, filmu alebo animácie.

Miesto konania:

UMB Banská Bystrica

Poznámky:

Svoju účasť na aktivite konzultujte prosím s koordinátorom slovenského vzdelávania vo Vašej krajine, prípadne kontaktujte zuzana.drugova@umb.sk

Prihlasovací formulár pre záujemcov o účasť

Počet voľných miest: 30
Uveďte prosím meno, napr. Eva
Uveďte prosím priezvisko, napr. Chudá
Uveďte prosím dátum narodenia v tvare napr.: 31.03.1985
Uveďte prosím miesto narodenia (obec, mesto)

Uveďte prosím krajinu, z ktorej pochádzate.
Uveďte prosím bydlisko záujemcu.
Uveďte prosím adresu školy, kde záujemca pôsobí, príp. povolanie záujemcu
Uveďte prosím emailovú adresu v správnom tvare. V prípade že nemáte emailovú adresu, napíšte nemam@email.sk
Uveďte prosím kontaktný telefón v tvare napr.: +421901012345
Uveďte prosím číslo pasu.
Uveďte prosím meno prihlasujúcej osoby.
Vyplňte doplnkové informácie, ak to je potrebné. Toto pole je nepovinné.

« go back