Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

July 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<< previous month | next month >>

Prezrieť archív podujatí

Aktuálne podujatia


Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Odborno-metodický seminár pre učiteľov Tvary a tváre slovenského jazyka v didaktickej praxi

Dátum podujatia:
21.
Aug
-
25.
Aug
Popis:

Odborno-metodický seminár pre učiteľov

Tvary a tváre slovenského jazyka v didaktickej praxi

Organizátor kurzu: Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

                                   Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

           

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

v zmysle finančných záväzkov z medzinárodných zmlúv

 

Počet štipendijných miest: 15

Zameranie kurzu:

Kurz je súčasťou programu ďalšieho vzdelávania učiteľov a prebieha paralelne s 53. ročníkom letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. Kurz je zameraný na prezentovanie nových kreatívnych prístupov a metód vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka s dôrazom na register gramatických a lexikálnych špecifík vo frazeologickom fonde slovenčiny. Cieľom kurzu je ukázať možnosti fungovania frazém v rečovej praxi z pohľadu učiteľa aj žiaka prostredníctvom jazykových cvičení a tvorivých úloh. Súčasťou programu je možnosť zúčastniť sa na podujatiach prebiehajúceho ročníka letnej školy SAS a v utorok 22. augusta na medzinárodnom sympóziu Tvary a tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle SAS-u.

Podmienky účasti:

Prijatým účastníkom budú hradené náklady na pobyt počas kurzu (odborný program –prednášky, semináre, ubytovanie, strava, kultúrny program), cestovné hradí vysielajúca strana, alebo účastník kurzu sám z vlastných zdrojov.

 

Záujemcovia o účasť na kurze sa musia prihlásiť a vyplnenú prihlášku poslať

najneskôr do 10. 07. 2017 na adresu: veronika.sykorova@uniba.sk

Prijatým účastníkom pošleme akceptáciu s informáciou o ubytovaní a vzdelávacom programe kurzu.

Informácie: tel.: +421 2 59339 497, veronika.sykorova@uniba.sk

Organizátori kurzu didaktiky pre učiteľov sa tešia na vašu účasť.

 

V prípade nejasností radi odpovieme na vaše otázky. Kontakt: veronika.sykorova@uniba.sk

Miesto konania:

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

                              Gondova 2, 814 99 Bratislava

Cieľová skupina:

Kurz je určený učiteľom a lektorom slovenčiny ako vyučovacieho jazyka pôsobiacim na školách v zahraničí (na základných a stredných školách v rámci bilingválneho vzdelávania a na univerzitách v rámci lektorátov), ktorí sa chcú ďalej vzdelávať v oblasti výučby a prezentácie slovenského jazyka a kultúry.

Prihlasovací formulár pre záujemcov o účasť

Uveďte prosím meno, napr. Eva
Uveďte prosím priezvisko, napr. Chudá
Uveďte prosím dátum narodenia v tvare napr.: 31.03.1985
Uveďte prosím miesto narodenia (obec, mesto)
Uveďte prosím miesto pôsobenia (obec, mesto)
Uveďte prosím predmety, ktoré vyučuje, resp. na akej pozícii pôsobí – napr. výchovný poradca a pod.
Uveďte prosím stupeň školy, kde záujemca pôsobí (MŠ, ZŠ1, ZŠ2, SŠ)
Uveďte prosím emailovú adresu v správnom tvare. V prípade že nemáte emailovú adresu, napíšte nemam@email.sk
Uveďte prosím kontaktný telefón v tvare napr.: +421901012345
Vyplňte doplnkové informácie, ak to je potrebné. Toto pole je nepovinné.

« go back