Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

May 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prezrieť archív podujatí

Aktuálne podujatia


Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Letný tábor pre deti z Maďarska

Dátum podujatia:
24.
Júl
-
29.
Júl
Popis:

Letný tábor pre deti z Maďarska je určený pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku vo veku do 15 rokov. Pobyt je realizovaný na základe medzivládnej dohody.

Hlavným cieľom je pobyt detí v prírode, v horskom čistom prostredí – a to prostredníctvom zážitkových vzdelávacích aktivít v okruhoch: slovenský jazyk: komunikácia detí a animátor prebieha v slovenskom jazyku, prírodovedná časť: poznávanie fauny a flóry Vysokých Tatier, turistika – náučné chodníky, spoznávanie okolitých jaskýň, kultúrno historická časť:  zoznámenie s tradičnými remeslami, návšteva múzeí spojená s kvízovými otázkami v slovenskom jazyku.

Miesto konania:

Hotel Eufória Nová Lesná

Prihlasovací formulár pre záujemcov o účasť

Počet voľných miest: 54
Uveďte prosím meno, napr. Eva
Uveďte prosím priezvisko, napr. Chudá
Uveďte prosím dátum narodenia v tvare napr.: 31.03.1985
Uveďte prosím miesto narodenia (obec, mesto)

Uveďte prosím krajinu, z ktorej pochádzate.Ak Vaša krajina nieje v ponuke, nieje pre ňu toto podujatie určené. Číslo v zátvorke zobrazuje počet voľných miest pre konkrétnu krajinu.
Uveďte prosím bydlisko záujemcu.
Uveďte prosím adresu školy, kde záujemca pôsobí, príp. povolanie záujemcu
Uveďte prosím emailovú adresu v správnom tvare. V prípade že nemáte emailovú adresu, napíšte nemam@email.sk
Uveďte prosím kontaktný telefón v tvare napr.: +421901012345
Uveďte prosím číslo pasu.
Uveďte prosím meno prihlasujúcej osoby.
Vyplňte doplnkové informácie, ak to je potrebné. Toto pole je nepovinné.

« go back