Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prejsť na aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Škola v prírode II.turnus

Dátum podujatia: 28.06.2013 - 08.07.2013
Počet voľných miest: 9
Popis:

Škola v prírode organizovaná Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí spĺňa základné legislatívne podmienky pre organizovanie škôl v prírode na Slovensku.

V dopoludňajších hodinách pracovných dní poskytujeme vzdelávanie pre 1. aj 2.stupeň základných škôl so zameraním na regionálnu prírodovedu a históriu prednášanú modernými metódami, v popoludňajších hodinách pokračuje vzdelávanie voľným spôsobom prostredníctvom hier, poznávacích výletov a vzdelávacích návštev múzeí. Program školy v prírode je rámcovaný súťažou účastníkov v zmiešaných družstvách, s cieľom zapojenia účastníkov do aktívneho používania slovenského jazyka v bežnej konverzácii. Tento spôsob bol úspešne overený v minulých ročníkoch školy v prírode.

Školu v prírode garantujú odborní pedagógovia z radov Unioverzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V oku 2013 sa škola v prírode bude konať v hoteli HUTNÍK v Tatranských Matliaroch s poskytnutím TATRY CARD na voľné cestovanie tatranskou električkou. Táto forma umožní väčší pohyb po Vysokých Ttrách s cieľom vzdelávania účastníkov alternatívnymi formami.

KRÁTKY FILM - letný kurz tvorby krátkeho animovaného filmu

Dátum podujatia: 30.06.2013 - 06.07.2013
Popis:
 • Termín realizácie: 30. 06. – 6. 07. 2013 - 6 dní
 • Príchod: 30.6. 2013 (nedeľa poobede)
 • Odchod: 06.7.2013 (sobota )
 • Ubytovanie: Študijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre - Harmónii
 • Dotovaných miest : 20   (v prípade záujmu je možné prekročiť počet dotovaných miest na úkor počtu záujemcov kurzu Odevného dizajnu pripravovaného v tom istom termíne)

 

Cieľom vzdelávacej aktivity bude:

 • oboznámiť sa a zasvätiť účastníkov do tajov filmového remesla – konkrétne filmovej animácie. Pod vedením odborníkov z praxe zo Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v BA si účastníci vyskúšajú realizáciu vlastného filmu z ponuky animačných techník, ktorá sa im bude najviac páčiť
 • zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku
 • na základe takejto skúsenosti napomôcť mladým ľuďom pri rozhodovaní sa o voľbe svojho ďalšieho študijného smerovania

Cieľová skupina :

 • študenti ktorí sa chcú zdokonaľovať v slovenskom jazyku v odbornej terminológii súvisiacej s obsahom kurzu,
 • študenti ktorí majú talent na výtvarný a herecký prejav, tvorivosť a kreativitu a majú záujem vytvoriť si vlastný animovaný film,
 • ich veková kategória je od 15 do 18 rokov.

Kurz určený pre krajiny : Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko

Obsahová náplň kurzu:

 • výber témy a animačných techník
 • herecké vyjadrenie pripravenej témy, individuálne herecké cvičenia
 • výber postupov, trikov a zákonitostí krátkeho animovaného filmu
 • príprava a skompletizovanie filmu - strih, ozvučenie, použitie titulkov
 • vytvorenie vlastného animovaného filmu a jeho prezentácia

 

Štruktúra výučby :

 • 25 vyučovacích hodín – od histórie, prípravy, techniky až po realizáciuvlastného animovaného filmu
 • 10 vyučovacích hodín - výučba SJ zameraná na cvičenia v komunikačných zručnostiach a písomný prejav výučba SJ zameraná na cvičenia v komunikačných
 • doplnkové aktivity– návšteva galérií, náučné exkurzie, výlety v BA a okolí (Devín, BA hrad)športové aktivity,

Podmienky prijatia :

 • nominovaný/á/ bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách v ktorýchn žijú
 • odporúčanie príslušného krajanského spolku zaslané na CĎV UK do uzávierky prihlášok ( postačujúce bude zaslanie odporúčania elektornickou formou na kontaktnú adresu, príp. faxom. Originál účastník odovzdá v deň príchodu na kurz.
 • zaslanie prihlášky
 • potvrdenie záväznej účasti účastníkom na vzdelávacom podujatí

Uzávierka prihlášok: 20.5.2013

ODEVNÝ DIZAJN - letný kurz tvorby odevných doplnkov

Dátum podujatia: 30.06.2013 - 06.07.2013
Popis:
 • Termín realizácie: 30. 06. – 6. 07. 2013 - 6 dní
 • Príchod: 30.6. 2013 (nedeľa poobede)
 • Odchod: 06.7.2013 (sobota )
 • Ubytovanie: Študijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre - Harmónii
 • Dotovaných miest : 20  (  v prípade záujmu je možné prekročiť počet dotovaných miest  na úkor  počtu záujemcov  kurzu Krátkeho filmu  pripravovaného v tom istom termíne)

Cieľom vzdelávacej aktivity bude:

 • Oboznámiť účastníkov kurzu s úlohou a postavením odevného dizajnu v živote spoločnosti a spracovať jednoduchý odevný doplnok bez použitia strojových techník šitia. Pod vedením odborníkov z praxe Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v BA si účastníci vyskúšajú tvorbu súčasného módneho hitu – pokrývky hlavy.
 • Zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku.
 • Na základe takejto skúsenosti napomôcť mladým ľuďom pri rozhodovaní sa o voľbe svojho ďalšieho študijného smerovania.

Cieľová skupina:

 • Študenti ktorí sa chcú zdokonaľovať v slovenskom jazyku v odbornej terminológii súvisiacej s obsahom kurzu
 • Majú talent na výtvarný, kreatívny a tvorivý prejav
 • Ich veková kategória je od 15 do 18 rokov

Kurz je určený pre krajiny : Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko

Obsahová náplň kurzu:

 • História odevného dizajnu
 • Návrh výrobku – kresba, detaily, materiál a technika
 • Výber technik na dotvorenie odevného doplnku pri realizácii vlastného diela
 • Výroba vlastného výrobku – pokrývka hlavy, klobúk, čiapka
 • Návrh a realizácia módnej prehliadky vlastnej tvorby s využitím kostýmového archívu školy

Štruktúra výučby :

 • 25 vyučovacích hodín – od histórie, prípravy, techniky až po realizáciuvlastného animovaného filmu
 • 10 vyučovacích hodín - výučba SJ zameraná na cvičenia v komunikačných zručnostiach a písomný prejav výučba SJ zameraná na cvičenia v komunikačných
 • doplnkové aktivity– návšteva galérií, náučné exkurzie, výlety v BA a okolí (Devín, BA hrad)športové aktivity,

Podmienky prijatia :

 • Nominovaný/á/ bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách v ktorých žijú
 • Odporúčanie príslušného krajanského spolku zaslané na CĎV UK do uzávierky prihlášok ( postačujúce bude zaslanie odporúčania elektronickou formou na kontaktnú adresu, príp. faxom. Originál účastník odovzdá v deň príchodu na kurz.
 • Zaslanie prihlášky
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom na vzdelávacom podujatí

Uzávierka prihlášok:  20.05.2013

LETNÝ KURZ CHOREOGRAFIE ĽUDOVÉHO TANCA A SLOVENSKÝCH REÁLIÍ - IV. ročník

Dátum podujatia: 04.07.2013 - 14.07.2013
Popis:

  

Termín konania kurzu :     

 •    od 04.07. 2013 (príchod  do hotela Detva v poobedňajších hodinách )
 •    do 14.07. 2013 (odchod v poobedňajších hodinách)

 

Cieľom záujmovo-vzdelávacej aktivity je:

 • zoznamovanie sa so slovenskými reáliami  a kultúrou  mikroregiónu Podpoľania  - Detvou
 • učenie sa choreografie slovenského ľudového tanca z vybraných regiónov Slovenska, v roku 2013 zameraných na mikroregión Podpoľania – Detvu, v  spolupráci s Doc. Jankom Bláhom z VŠ múzických umení v Bratislave
 • príprava ľudových tancov z daného regiónu a vystúpenie na folklórnom festivale  v Detve

Kurz je určený pre cieľovú skupinu:

 • od 18 rokov - neobmedzený vek,
 • pre krajanov  - Slovákov žijúcich kdekoľvek zahraničí , v zahraničí, ktorí tancujú vo folklórnych súboroch zameraných na slovenské ľudové tance a piesne   a chcú sa stať choreografmi týchto tancov alebo vedú slovenské folklórne súbory  v zahraničí a chcú poznať nové prvky a techniky  tancov  slovenského mikroregiónu Podpoľania – Detvy

        Program  kurzu:

 • výučba choreografie ľudového tanca odborné prednášky o slovenskom folklóre a slovenských reáliách z daného regiónu
 • voliteľné návštevy kultúrnych pamiatok a múzeí v Detve a jej blízkom okolí
 • stretnutia so zaujímavými osobnosťami slovenského folklóru daného regiónu
 • vystúpenie  na folklórnom festivale v Detve
 • výučba choreografie  bude orientovaná na vystúpenie na FFS v Detve v programe  podľa určenia usporiadateľa FFS v Detve

Štruktúra výučby:

 • 38 vyučovacích  hodín - výučba nácviku choreografie tancov daného regiónu,  krátke prednášky k jednotlivým druhom tancov,
 • 18 VH – odborné prednášky  o slovenskom folklóre,  reáliách,
 • doplňujúce aktivity ako návštevy kultúrnych pamiatok, múzeí v Detve a jej blízkom okolí stretnutia so zaujímavými osobnosťami slovenského folklóru daného regiónu (hudobníci, tanečníci, speváci a pod.)

Podmienky prijatia:

Záujemca o kurz je: 

 • členom folklórneho súboru (FS), príp. vedie FS pre dospelých alebo pre deti
 • uvedie názov FS v ktorom pôsobí
 • odporúčanie príslušného krajanského spolku zašle na CĎV UK  do termínu uzávierky
 • nominovaný/á/ bude zárukou toho, že  má dostatočné skúsenosti v pôsobení vo folklórnom  súbore, a   že  svoje   skúsenosti  z tohto   kurzu   bude   odovzdávať a uplatňovať v prospech za  chovávania  slovenského jazyka a slovenskej kultúry  medzi našimi krajanmi v krajinách v ktorých žijú
 • zašle dole uvedenú prihlášku 
 • vykoná potvrdenie záväznej účasti  na kurze najmenej  10 pracovných dní pred začiatkom kurzu
 •        komunikatívna úroveň slovenského jazyka - nevyhnutná       

Pri prihlásení sa väčšieho počtu záujemcov si CĎV UK vyhradzuje právo výberu tak, aby sa kurzu zúčastnili zástupcovia z každej  prihlásenej krajiny.

 Tí záujemcovia ktorí sa prihlásili  do 18.4.2013 sú zaevidovaní, prosím neregistrujte sa znovu. O prijatí/neprijatí na kurz Vám po dátume uzávierky oznámime na Vašu e-mailovú adresu. 

Počet  dotovaných miest:  30 ( pre záujemcov z celého sveta)

 

  Uzávierka prihlášok: 15.5.2013

  

 

Detská bilingválna univerzita

Dátum podujatia: 05.07.2013 - 15.07.2013
Počet voľných miest: 32
Popis:

Detská krajsnká univerzita bude v roku 2013 na návrh MŠVVaŠ SR rozšírená o jeho bilingválnu súčasť, účastníci Detskej univerzity tak získajú prehľad o jednotlivých témach aj v anglickom jazyku.

Vzhľadom na požiadavky účastníkov v predchádzajúcich rokoch, keď účastníkmi boli predovšetkým víťazi súťaží v slovenskom jazyku a literatúre, po obsahovej stránke rozširujeme detskú univerzitu o vyšší počet prednášok o slovenskom jazyku, literatúre a prednese.

V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi v prednášaných témach pripravíme témy, ktoré si účastníci vyžiadali vo svojich individuálnych hodnoteniach za jednotlivé roky. Ostaneme v sytéme tematických dní, keď v dopoludňajších hodinách renomovaní odborníci odprednášajú témy zaujímavým spôsobom a v popoludňajšom programe bude každá z tém pokračovať alternatívnym spôsobom priamo v exteriéri.

Už nevyhnutnou a žiadanou súčasťou detskej krajanskej univerzity sú výlety do blízkeho aj vzdialenejšieho okolia Banskej Bystrice, v ktorých v roku 2013 navštívime ďalšie atraktívne destinácie. Ich návštevou si účastníci Detskej univerzity budú môcť znova zvýšiť úroveň svojich vedomostí o slovenských reáliách.

Vzhľadom na realizáciu detskej univerzity v letných mesiacoch - aj vzhľadom na požiadavku gestora aktivít - zaradíme do programu aj návštevu plaveckých bazénov či kúpalísk. Vzhľadom na požiadavku účastníkov v roku 2012, v roku 2013 bude mať aj Detská univerzita svojho lektora, ktorý pripraví aj večerný program. Súčasťou budú aj návštevy predstavení Bábkového divadla na rázcestí, ktoré budú realizované ako súčasť paralelne prebiehajúcej Letnej školy bábkového divadla.

«« 1 3 4 5 6 7 8 9 12 17 22 »»