Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prejsť na aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Letný tábor pre deti z Maďarska

Dátum podujatia: 21.07.2012 - 26.07.2012
Počet voľných miest: 1
Popis:

 

HotelSOREA HUTNÍK v Tatranských Matliarochje tradičným miestom konania tejto aktivity – a účastníkom plne vyhovuje.  Poskytuje dostatočné priestory pre realizáciu voľnočasovýchaktivít pre účastníkov, lokalizácia hotela priamo vo Vysokých Tatrách zároveň umožňuje naplnenie podstatnej časti aktivity – a tou je ozdravný pobyt. 

 

Nazáklade pozitívnych ohlasov v roku 2011 budeme aj v roku 2012 pokračovať v inovovanom systéme aktivít.

Voľnočasové aktivity pripravíme rovnakým aktívnym spôsobom, ako to bolo v roku 2011.

 

Didaktický kurz pre pedagógov

Dátum podujatia: 26.07.2012 - 01.08.2012
Popis:

 Univerzita Mateja Bela sa vracia k ponuke osvedčených a účastníkmi pozitívne hodnotených kurzov pre pedagógov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Didkatický kurz je zameraný na opedagógov výchovno-vzdelávacích predmetov. Základné činnosti budú orientované dvomi smermi:

  • Najnovšie pohybové hry v telesnej a športovej výchove - didaktický kurz pre pedagógov
  • Univerzita estetiky - pre pedagógov hudobnej a výtvarnej výchovy

Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny

Dátum podujatia: 26.07.2012 - 05.08.2012
Počet voľných miest: 40
Popis:

 

HotelSOREA HUTNÍK v Tatranských Matliarochje tradičným miestom konania tejto aktivity – a účastníkom plne vyhovuje.  Poskytuje dostatočné priestory pre realizáciu voľnočasovýchaktivít pre účastníkov, lokalizácia hotela priamo vo Vysokých Tatrách zároveň umožňuje naplnenie podstatnej časti aktivity – a tou je ozdravný pobyt. 

 

Nazáklade pozitívnych ohlasov v roku 2011 budeme aj v roku 2012 pokračovať v inovovanom systéme aktivít.

Voľnočasové aktivity pripravíme rovnakým aktívnym spôsobom, ako to bolo v roku 2011.

Škola v prírode - III.turnus

Dátum podujatia: 20.08.2012 - 31.08.2012
Počet voľných miest: 82
Popis:

Prostredie Jánskej doliny na Liptove poskytuje dostatočné priestory pre realizáciu vyučovacích aj voľnočasových aktivít pre účastníkov Školy v prírode. Región Liptova je bohatý na históriu aj na prírodné zaujímavosti, nie menej zaujímavými sú aj aguaparky, ktoré tu vyrástli v posledných rokoch. Pobyt v tomto regióne ponúka poznanie ďalšej zaujímavej časti Slovenska, jeho histórie, tradícií a prírodných krás. Blízkosť Vysokých Tatier zároveň ponúka aj možnosť ich návštevy.

Na základe pozitívnych ohlasov v roku 2011 budeme aj v roku 2012 pokračovať v zavedenom systéme aktivít počas školy v prírode – interaktívne vyučovanie vedené vhodnými metódami pre žiakov 1. stupňa, hosťujúci odborníci na jednotlivé témy pre žiakov 2.stupňa a množstvo výletov do okolia ako spôsob vyučovania in situ. Voľnočasové aktivity pripravíme rovnakým aktívnym spôsobom formou súťaže miešaných družstiev, ako to bolo v roku 2011. Hľadáme možnosti pre aktívnu účasť detí zo Slovenska.

LETNÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY

Dátum podujatia: 03.09.2012 - 07.09.2012
Popis:

Príprava redaktorov krajanských školských časopisov na individuálnu a tímovú žurnalistickú činnosť v podmienkach elektronickej redakcie.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1813&letna-skola-zurnalistiky

«« 1 2 3 4 5 6 7 12 17 22 »»