Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prejsť na aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Letná škola ľudového tanca a hudby - V.ročník

Dátum podujatia: 07.07.2012 - 15.07.2012
Počet voľných miest: 88
Popis:

 

Hotel Royalv Látkach poskytuje vo svojich priestoroch dve tanečné sály a welnesscentrum so saunou. Termín aktivity je nastavený tak, aby bolo možné s účastníkmi navštíviť blízke Podpolianske slávnosti pod Poľanou v Detve.

Letná škola ľudového tanca pracuje s tanečníkmi na ich všeobecnej tanečnej príprave tak, aby výsledky účasti boli využiteľné pre  folklórne súbory aj individuálnych účastníkov v ich domácom prostredí. Lektormi školy tanca sú skúsení taneční pedagógovia, sólisti Lúčnice. Sprievodnou aktivitou je aj výučba ľudového spevu.

V roku 2012 sa po prvý krát stáva súčaťou aktivity samostatná škola mladých muzikantov. jej cieľom je z mladých individuálnych muzikantov pripraviť funkčnú ľudovú hudbu s poznaním základných zákonitostí jej činnosti a funkcií jednotlivých nástrojov v ľudovej hudbe.

Prostredie Hriňovej plánujeme využiť na realizáciu záverečného galakoncertu v tunajšom kultúrnom dome. Súčasťou aktivity bude aj jednodňový výlet do okolia.

Letná škola ľudových remesiel - III.ročník

Dátum podujatia: 07.07.2012 - 15.07.2012
Počet voľných miest: 29
Popis:

 

HotelRoyalv Látkach poskytuje vo svojich priestoroch samostatné priestory pre realizáciu tvorivých dielní. Pre jednotlivé remeselné techniky zároveň blízkosť Hriňovej a Detvy núka oslovenie kvalitných ľudových remeselníkov. Termín aktivity je nastavený tak, aby bolo možné s účastníkmi navštíviť blízke Slávnosti pod Poľanou v Detve.

Letná škola ľudových remesiel ponúka tvorivé dielne v oblasti hlina, maľba na skle, textilné techniky, práca s drôtom, techniky však vieme zmeniť a upraviť podľa požiadaviek a aktuálnej ponuky z prostredia Podpoľania. Prostredie Hriňovej plánujeme využiť na realizáciu záverečnej výstavy spolu s galakoncertom Letnej školy ľudového tanca v tunajšom kultúrnom dome.

V roku 2012 spájame aktivitu s Letnou školou ľudových remesiel – čo ponúka vzájomné obohacovanie sa účastníkov s rovnakým záujmom o tradičnú kultúru.

LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV

Dátum podujatia: 09.07.2012 - 27.07.2012
Popis:

Milí naši krajania,

srdečne Vás pozývame  tak,  ako každý rok  na Letnú univerzitu 2012,  kde Vám ponúkame jazykové vzdelávanie, t.j. zdokonaľovanie slovenského jazyka v prirodzenom slovenskom prostredí, prezentáciu slovenských reálií a kultúry. Jedná sa o jazykové kurzy pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých (stupne A1, A2, B1, B2, C), prezentácie osobností Slovenska, prednášky  z oblasti jazyka a literatúry, histórie, geografie, sociológie, politológie a iných oblastí určené pre stredne pokročilých a pokročilých frekventantov.

Ďalej to budú :

 • prednášky a semináre o slovenskej kultúre a o slovenských reáliách, workshopy z oblasti slovenského jazyka a rozvoja jazykových zručností a kompetencie
 • projektové a tvorivé úlohy
 • aktivačné cvičenia (brainstorming, interkultúrna komunikácia a pod.)
 • mimoškolské aktivity, vychádzky do blízke a vzdialenejšieho okolia, šport, folklór a pod.
 • trojdňová poznávacia exkurzia po Slovensku

 

Uzávierka prihlášok : 31.05.2012

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1817&program-d2-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov

Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov maturantov

Dátum podujatia: 09.07.2012 - 27.07.2012
Popis:

Cieľ aktivity:

 • odborné a jazykové vzdelávanie, t.j. zdokonaľovanie sa v oblasti vybraných odborných predmetov a v oblasti slovenského jazyka v prirodzenom slovenskom prostredí
 • oboznamovanie sa so slovenskými reáliami a kultúrou

Cieľová skupina:

krajania - študenti tretieho ročníka SŠ a maturanti SŠ z Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny

Obsahová náplň:

 • výučba slovenského jazyka a semináre z literatúry (literárna interpretácia textu)
 • výučba odborných predmetov podľa oblasti vzdelávania - prírodné vedy a spoločenské vedy: geografia, matematika, chémia, biológia, fyzika, informačné technológie, história, sociológia, kultúra a umenie
 • doplňujúce prednášky v rámci mimoškolských aktivít z oblasti jazyka a literatúry, histórie, geografie, športu, sociológie, politológie atď.
 • projektové a tvorivé úlohy
 • mimoškolské aktivity
 • trojdňová poznávacia exkurzia po Slovensku

 

Uzávierka prihlášok: 31.05.2012

 

Ďalšie informácie o kurze:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1108&program-d3-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-studentov-a-maturantov-z-madarska-rumunska-srbska-a-ukrajiny

Detská univerzita - IV.ročník

Dátum podujatia: 14.07.2012 - 24.07.2012
Počet voľných miest: 34
Popis:

 

Detská krajanská univerzita ponúka bohatý vzdelávací program pre žiakov so zvýšeným záujmom o získavanie vedomostí. Na základe pozitívnych ohlasov v roku 2011 aj tento rok pripravíme program s rôznymi odbornými témami na jednotlivé dni.

Práve zapojenie mnohých odborníkov do odborného programu predurčuje pre organizáciu detskej univerzity priamo UMB v Banskej Bystrici. Vďaka renomovaným odborníkom vieme pripraviť program so zaujímavými témami podávanými zaujímavým a pútavým spôsobom, s využitím mnohých návštev kultúrnych ustanovizní aj turistických atraktivít v blízkom aj vzdialenejšom okolí Banskej Bystrice.

 NÁVRH: vzhľadom na úroveň odborných tém navrhujeme, aby vysielajúce krajiny dali dôraz na úroveň reprezentantov, ktorých na Detskú krajanskú univerzitu vyšlú.

«« 1 2 3 4 5 6 12 17 22 »»