Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prejsť na aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Škola v prírode s výcvikom tenisu

Dátum podujatia: 24.05.2012 - 29.05.2012
Počet voľných miest: 26
Popis:

 

V  ubytovacom zariadení pri Banskej Bystrici je možnosť využitia tenisových kurtov pre realizáciuzákladného zámeru aktivity, ktorým je výučba a zdokonaľovanie základných herných činností v tenise a iných pálkovacíchhrách (soft tenis, stolný tenis, bejzbal, speedminton). Účastníci školy absolvujú množstvo vyučovacích jednotiek so zameraním na úderovú technikupod odborným dohľadom skúsených učiteľov a študentov z Katedry telesnej výchovy a športu FHV UMB. V závere sa uskutočnia turnaje v ktorých si jednotliví žiaci zmerajú svoje sily.

LETNÝ KURZ DRAMATICKÉHO UMENIA - ŠKOLSKÉ DIVADLO

Dátum podujatia: 25.06.2012 - 29.06.2012
Popis:

Cieľová skupina:

krajania žijúci v zahraničí, potomkovia našich krajanov žijúcich v zahraničí, ktorí pracujú, alebo majú záujem pracovať s dramatickým umením, vedú divadelné krúžky na školách, príp. vo svojich mestách a dedinách hrali alebo hrajú v rôznych súboroch malých javiskových foriem, pripravujú a realizujú, príp. sa chcú naučiť realizovať projekty pre rôzne príležitosti ako sú MDD, Vianoce, Pašie a pod.

Cieľ aktivity:

 • priama skúsenosť s prípravou divadelného projektu od prvých momentov (príprava, úprava, analýza textu) po výsledný inscenovaný tvar
 • pre režiséra pochopenie dôležitosti teoretickej predprípravy; tím v zložení: režisér - dramaturg - scénograf - kostýmový výtvarník získa prehľad o praktickom vedení tímu i hercov pri konkrétnej realizácii
 • herec sa naučí akceptovať všetky zložky spolutvoriace výsledný tvar v priestore
 • všetci realizátori získajú živú a konkrétnu skúsenosť z týždennej práce pod vedením pedagóga z VŠMU - divadelnej fakulty v Bratislave
 • zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku so zameraním na odbornú terminológiu súvisiacu s predmetom kurzu
 • získať nahrávky z praktickej časti výučby na CD nosiči
 • v prípade záujmu všetkých zúčastnených možnosť zrealizovaný projekt predstaviť verejnosti, resp. zaznamenať ho na digitálny nosič

 

Uzávierka prihlášok: 13.04.2012

 

Ďalšie informácie o kurze:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1825&skolske-divadlo

SLOVENČINA NA KAŽDÝ DEŇ, SLOVENSKÉ REÁLIE

Dátum podujatia: 25.06.2012 - 01.07.2012
Popis:

Začiatok kurzu: 25. júna 2012 (pondelok)

(Príchod účastníkov: 24. júna v nedeľu popoludní)

Koniec kurzu: 01. júla 2012 (nedeľa)

(Odchod účastníkov: 01. júla v nedeľu popoludní)

 

Cieľ kurzu:

 • zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku zábavnou formou, obohatenie slovnej zásoby, nová lexika zo SJ
 • rozšírenie si vedomostí o histórii, kultúre a súčasnosti vybraných miest, v ktorých žili alebo pracovali významné osobnosti Slovenska
 • zvýšenie národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí
 • zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia zúčastnených mladých ľudí
 • získanie geografických vedomostí o Slovensku počas trojdňovej exkurzie
 • zoznamovanie sa s históriou zaujímavých a významných osobností Slovenska počas 3-dňovej exkurzie

Cieľová skupina:

 • krajania (veková kategória: 15 - 18 rokov) žijúci v zahraničí,
 •  potomkovia našich krajanov žijúcich v zahraničí, ktorí sa zaujímajú o krajinu svojich predkov a jeho slovenský jazyk

Podmienky prijatia:

 • veková kategória: od 15 - 18 rokov
 • znalosť slovenského jazyka na komunikatívnej úrovni
 • počet štipendijných miest: 57
 • motivačný list
 • potvrdenie príslušného krajanského spolku

 

Uzávierka prihlášok:  31.05.2012

 

Ďalšie informácie o kurze:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1824&slovencina-kazdy-den

LETNÁ ŠKOLA výučby choreografie III. ročník

Dátum podujatia: 27.06.2012 - 06.07.2012
Popis:

Príchod účastníkov:

26.06.2012 (utorok)

Odchod účastníkov:

06.07.2012 (piatok) poobede

 

Cieľ kurzu:

 • zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku
 • zoznamovanie sa so slovenskými reáliami a kultúrou v prirodzenom jazykovom prostredí
 • učenie sa choreografie slovenského ľudového tanca z vybraných regiónov Slovenska v spolupráci s VŠ múzických umení v Bratislave
 • šírenie slovenského jazyka a slovenskej kultúry v domovských krajinách našich krajanov

Program výučby:

 • výučba choreografie ľudového tanca
 • odborná terminológia súvisiaca s predmetom kurzu
 • odborné prednášky o slovenskom folklóre a slovenských reáliách
 • voliteľné návštevy kultúrnych pamiatok a múzeí v Bratislave a jej blízkom okolí
 • víkendová účasť na folklórnom festivale vo Východnej

Cieľová skupina:

 • krajania žijúci v zahraničí, potomkovia našich krajanov žijúcich v zahraničí v rámci celého svete, ktorí tancujú vo folklórnych súboroch zameraných na slovenské ľudové tance a piesne a chcú sa stať choreografmi týchto tancov alebo vedú slovenské folklórne súbory v zahraničí a chcú poznať nové prvky týchto tancov a nové techniky podľa jednotlivých regiónov Slovenska

Podmienky prijatia:

 • záujemca o kurz je členom folklórneho súboru (FS), príp. vedie FS pre dospelých alebo pre deti
 • uvedenie názvu FS
 • odporúčanie príslušného krajanského spolku
 • zaslanie prihlášky do 13.04.2012
 • Počet štipendijných miest: 20
 • veková kategória: od 17 rokov - neobmedzený vek

 

Uzávierka prihlášok: 13.04.2012

 

Informácie o kurze nájdete aj na web stránke:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1828&skola-choreografie

Škola v prírode - II.turnus

Dátum podujatia: 27.06.2012 - 08.07.2012
Počet voľných miest: 46
Popis:

 

Prostredie Jánskej doliny na Liptove poskytuje dostatočné priestory pre realizáciu vyučovacích aj voľnočasovýchaktivít pre účastníkov Školy v prírode. Región Liptova je bohatý na históriu aj na prírodné zaujímavosti, nie menej zaujímavými sú aj aguaparky, ktoré tu vyrástli v posledných rokoch. Pobyt v tomto regióne ponúka poznanie ďalšej zaujímavej časti Slovenska, jeho histórie, tradícií a prírodných krás. Blízkosť Vysokých Tatier zároveň ponúka aj možnosť ich návštevy.

Na základe pozitívnych ohlasov v roku 2011 budeme aj v roku 2012 pokračovať v zavedenom systéme aktivít počas školy v prírode – interaktívne vyučovanie vedené vhodnými metódami pre žiakov 1. stupňa, hosťujúci odborníci na jednotlivé témy pre žiakov 2.stupňa a množstvo výletov do okolia ako spôsob vyučovania in situ. Voľnočasové aktivity pripravíme rovnakým aktívnym spôsobom formou súťaže miešaných družstiev, ako to bolo v roku 2011. Hľadáme možnosti pre aktívnu účasť detí zo Slovenska.

«« 1 2 3 4 5 6 12 17 22 »»