Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prejsť na aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

BILINGVÁLNA škola slovenských reálií a anglického jazyka 2016

Dátum podujatia: 03.07.2016 - 08.07.2016
Popis:

 

Cieľ vzdelávacej aktivity: Zoznámiť sa s reáliami, kultúrou a ekológiou Žitného ostrova v prirodzenom jazykovom prostredí s obohatením o komunikáciu v AJ venovanú ochrane životného prostredia, najmä zdrojov pitnej vody a alternatívnych zdrojov na výrobu elektriny.

Cieľová skupina: Študenti  stredných škôl vo vekovej  kategórii  od 15 do 18 rokov.

Obsahová náplň:  Geografické zvláštnosti územia popri rieke a ekologické  aspekty ochrany a využitia vody. Výučba a konverzácia v skupinách denne SJ (3 VH) a AJ (3 VH). Praktické využitie obidvoch jazykov pri workshopoch - tvorivé dielne, cvičenia odborná konverzácia v oboch jazykoch. Nácvik prezentačných zručností.

Štruktúra výučby:

 • 12 vyučovacích hodín  AJ  aktivity a cvičenia budú prispôsobené jazykovej úrovni v danej skupine
 •  8 vyučovacích hodín slovenské reálie v SJ
 •  4 vyučovacie hodiny  exkurzia v SJ do Kolárova, Gabčíkova a blízkeho okolia

 

Počet miest: 30 - určených  pre krajiny Maďarsko, Ukrajinu, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko, Poľsko a aj pre iné krajiny  v ktorých žijú naši krajania.

Uzávierka prihlášok: 15.6.2016

LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV

Dátum podujatia: 04.07.2016 - 22.07.2016
Popis:

Milí naši krajania,

srdečne Vás pozývame na Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry 2016, ktorá sa tento rok uskutoční už po 26-ty krát. Tento rok sa bude konať pod názvom Bratislava v priestore a čase.

Cieľ vzdelávacieho programu:

 • získanie spôsobilosti absolventov kurzu komunikovať v slovenskom jazyku, nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplilovať v ústnej a píspmnej komunikácii na príslušnej jazykovej úrovni;
 • rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;
 • spoznanie histórie a kultúry Bratislavy ako európskeho mesta a hlavného mesta Slovenska prostredníctvom komentovaných stretnutí s osobnosťami kultúrneho a politického života.
rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v slovenčine v prirodzenom jazykovom prostredí;získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni
získanie spôsobilosti absolventov kurzu v slovenskom jazyku, aby boli schopní komunikovať v novom jazykovom prostredí a nadobudnutie jazykových kompetencií, ktoré dokážu tvorivo aplikovať v ústnej a písomnej komunikácii na príslušnej úrovni

Program:

 • dopoludnia - jazykové semináre, odborné semináre, prednášky;
 • popoludní - fonetické cvičenia ( jazyková úroveň A1-A2), konverzácia ( jazyková úroveň B1-B2),  prekladový a literárny seminár ( jazyková úroveň C1-C2);
 • inovatívne metódy zamerané na rozvoj komunikačných kompetencií, zážitkové učenie, praktická aplikácia poznatkov s dôrazom na vlastnú tvorbu projektových úloha prezentácií.

Rozsah: 80 vyučovcacích hodín, mimoškolské aktivity, návštevy kultúrnych pamiatok a turisticky atraktívnych miest, exkurzia

              po Slovensku

Uzávierka prihlášok : 15.05.2016

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

http://cdv.uniba.sk/jop/vzdelavanie/programy/d2-letny-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-3-tyzdne/

LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A ODBORNEJ PRÍPRAVY PRE KRAJANOV

Dátum podujatia: 04.07.2016 - 22.07.2016
Popis:

Cieľová skupina:

Krajania-  študenti strednej školy maturitného a predmaturitného ročníka v zahraničí, ktorí si chcú zvýšiť jazykové kompetencie v slovenčine so zameraním na slovnú zásobu z odborného jazyka v nadväznosti na ďalšie študijné zameranie na vysokých školách.

Počet štipendijných miest: 35-  pobyt pre krajanov zdarma, dopravu do a z destinácie si hradí účastník sám.

Cieľ vzdelávacieho programu:

 • doplnková príprava na následné vysokoškolské štúdium na slovenských vysokých školách,
 • rozvíjanie komunikačných kompetencií v odborných predmetoch s súlad s požiadavkami VŠ na Slovensku, získanie zručnosti na úspešné absolvovanie testov všeobecných študijných predpokladov.

Program vzdelávacej aktivity

Jazykové semináre:

 • rozvoj čitateľskej gramotnosti, prednášky z oblasti histórie, kultúry a literatúry

Odborné semináre:

 • rozvoj matematického myslenia, logiky a argumentácie, finančnej gramotnosti- škola rodinných financií,
 • workshopy na získanie PC zručností a ich praktické využitie pri vlastnej tvorbe, oboznamovanie sa s modernými technológiami v odborných predmetoch a v praxi,
 • celodenné exkurzie do automobilového závodu a vedckých stredísk.

Doplňujúce aktivity:

 • návštevy kultúrnych pamiatok a turisticky atraktívnych miest v Bratislave a okolí,
 • exkurzia po Slovensku.

Uzávierka prihlášok : 15.05.2016

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

http://cdv.uniba.sk/jop/vzdelavanie/programy/d3-letny-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornej-pripravy-pre-krajanskych-studentov/

Letná škola bábkového divadla

Dátum podujatia: 05.07.2016 - 12.07.2016
Počet voľných miest: 41
Popis:

V roku 2016 znova organizujeme už 3.ročník Letnej školy bábkového divadla, ktorá je určená pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Letná škola je zároveň určená pre mladých záujemcov o divadlo a dramatické umenie. Odporúčame účasť členov fungujúcich divadelných krúžkov aj s ich odborným vedúcim, nakoľko súčasťou Letnej školy bábkového divadla budú workshopy, ktorých výsledok bude dôležitý nielen pre detských účastníkov, ale aj pre pedagógov, ktorí sa téme divadla venujú na svojich školách či v krúžkoch.

Odbornou garantkou Letnej školy bábkového divadla ja Katarína Hitzingerová, ktorá aj so svojim realizačným tímom má prax s vedením a organizovaním divadelných táborov na Dolnej zemi. Letnú školu bábkového divadla organizujeme v turistickom stredisku Donovaly, paralelne s Detskou krajanskou univerzitou, ktorá bude v roku 2016 zameraná na víťazov súťaží v slovenskom jazyku a prednese, čo umožní stretnutie mladých umelcov s podobnými zameraniami. Po prvý krát plánujeme využiť v tejto vzdelávacej aktivite aj osvedčenú súťaž zmiešaných družstiev, pričom súťaže budú zamerané na odborné časti vzdelávania.

Detská krajanská univerzita pre víťazov súťaží v prednese

Dátum podujatia: 05.07.2016 - 12.07.2016
Počet voľných miest: 40
Popis:

Detskú krajanskú univerzitu v roku 2016 zameriavame na víťazov súťaží v slovenskom jazyku a prednese, žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Po prvý krát detskú univerzitu organizujeme v prostredí turistického strediska - na Donovaloch pri Banskej Bystrici. Zároveň vzdelávaciu aktivitu organizujeme paralelne s Letnou školou bábkového divadla, čo umožní pre účastníkov Detskej krajanskej univerzity jednak vzdelávanie v časti odborných predmetov zameraných na dramatické umenie, jednak umožní vzájomný kontakt účastníkov oboch aktivít - a to prostredníctvom súťaže zmiešaných družstiev. Pri vzdelávaní však cielene oddelíme obe aktivity vzhľadom na ich špecifické zameranie.

Vzdelávaciu časť aktivity zameráme na vzdelávanie v slovenskom jazyku s dôrazom na literaúru - a praktické workshopy so zameraním na prednes. Súčasťou Detskej krajanskej univerzity ostávajú aj poznávacie výlety - tentokrát za osobnosťami slovenskej literatúry. Záverečnú promóciu v Cikkerovej sieni historickej Radnice mesta Banská Bystrica každoročne garantujú predstavitelia Univerzity Mateja Bela.

«« 1 6 12 14 15 16 17 18 19 20 22 »»