Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prejsť na aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

MOBILNÁ UČEBŇA SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE KRAJANOV

Dátum podujatia: 21.06.2015 - 26.06.2015
Popis:

Cieľová skupina:

·         Krajania ( veková kategória 15 -18 rokov) žijúci v zahraničí, ktorí majú záujem spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.

Cieľ vzdelávacej aktivity:

·         zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku zábavnou formou, obohatenie slovnej zásoby;

·         rozšírenie vedomostí o histórii, kultúre a súčasnosti regiónu;

·         zvýšenie národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí;

·         získanie geografických vedomostí o Slovensku počas trojdňovej exkurzie.

Program:

Spoznávame Malokarpatský a Liptovský región

·         priama výučba v triedach;

·         vychádzky v okolí Modry, spoznávanie kultúrnych a prírodných pamiatok Malokarpatského regiónu;

·         exkurzia po Slovensku so zameraním na Liptovský región, spoznávanie osobností histórie a súčasnosti regiónu.

 

Uzávierka prihlášok : 10.06.2015

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

http://cdvuk.sk/blade/files/UJOP/Programy-v-SJ-verzii/Mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka.pdf

Škola v prírode 2.turnus

Dátum podujatia: 26.06.2015 - 05.07.2015
Počet voľných miest: 3
Popis:

Škola v prírode pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí bude tento rok organizovaná v krásnej prírode Vrátnej doliny, pod majestátnym Rozsutcom, v horskom hoteli BOBOTY nad obcou Terchová. Z lokalizácie vyplýva aj program, ktorým predstavíme národného hrdinu Juraja Jánošíka, jeho múzeum aj tiesňavy - Jánošíkove diery. Spoznáme krásnu prírodu Oravy - s Oravským hradom a návštevou Slanického ostrova umenia na Oravskej opriehrade, ako aj Žilinu a jej múzeum drotárstva s tvorivými dielňami, hrad Strečno, Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach aj unikátne Čičmany. To všetko so špecializáciou školy v prírode na večerné reflexie účastníkov inšpirované slovenským jazykom a literatúrou.

Voľnočasové aktivity ponecháme v obľúbenom systéme súťaže desaťčlenných zmiešaných družstiev. Tento rok sa necháme inšpirovať Jurajom Jánošíkom a historickými faktami aj povesťami o tomto národnom hrdinovi.

LETNÁ ŠKOLA MLADÝCH VEDCOV- záujmovo vzdelávací program pre študentov – krajanov

Dátum podujatia: 28.06.2015 - 03.07.2015
Popis:

Cieľ aktivity: Oboznámiť účastníkov sú súčasným stavom poznania a trendmi výskumu v prírodných vedách so zameraním na geológiu, geografiu, environmentalistiku,  biológiu  a chémiu,  aby si vedeli overiť svoje tvrdenia, vedeli prepojiť rôzne zdroje informácií a vysvetlení a použiť dôkazy z týchto zdrojov.

Cieľová skupina: študenti - krajania SŠ / 15-18 rokov

Obsahová náplň:

  • GEOLÓGIA -  prednáška + exkurzia na Devín spojená s odborným cvičením na Devíne
  • GEOGRAFIA – terénne cvičenia v rôznych typoch krajiny v okolí Bratislavy
  • ENVIRONMENTALISTIKA – celodenná exkurzia spojená s odborným cvičením do ramennej sústavy Malého Dunaja a Gabčíkova
  • BIOLÓGIA – exkurzia do Botanickej záhrady spojená s odborným výkladom + prednáška z oblasti molekulárnej biológie spojená s demonštráciou výskumných metód
  • CHÉMIA – prednáška o súčasných analytických diagnostických metódach v medicíne a didaktická demonštrácia výskumných metód

Štruktúra výučby:

  • 32 VH teoretická časť výučby,  praktické  ukážky  a  didaktické demonštrácie
  • 10 VH doplňujúce aktivity: historické pamiatky centra Bratislavy, Bratislavský hrad, SPACE WORLD

Počet štipendijných miest: 35

Detská krajanská univerzita

Dátum podujatia: 05.07.2015 - 13.07.2015
Počet voľných miest: 27
Popis:

Detská krajanská univerzita je v roku 2015 určená pre žiakov základných škôl, víťazov súťaží slovenského jazyka a prednesu v domovských krajinách. Jej zameranie bude reflektovať špecializáciu účastníkov a okrem poznávacích a vzdelávacích aktivít zameraných na všeobecný rozvoj účastníkov do programu zaraďujeme aj poznávanie tých častí slovenskej histórie, ktorá priblíži významné osobnosti slovenského literárneho a umeleckého života. S týmto cieľom zaraďujeme do programu aj návštevu Oravy, rodiska viacerých významných slovenských dejateľov. Účastníci ale spoznajú aj doposiaľ neznámu literárnu a umeleckú históriu Banskej Bystrice a jej okolia.

Formu detskej krajanskej univerzity rovnako upravujeme so zreteľom na kvalitu prítomných účastníkov, ktorí budú mať k dispozícii počítačovú učebňu s cieľom prípravy svojho záverečného projektu.

V piatok 10.júla 2015 budú mať účastníci detskej krajanskej univerzity slávnostnú promóciu.

LETNÁ ŠKOLA ĽUDOVÉHO TANCA

Dátum podujatia: 05.07.2015 - 13.07.2015
Počet voľných miest: 24
Popis:

LETNÁ ŠKOLA ĽUDOVÉHO TANCA nadväzuje na svojich 5 doterajších ročníkov - naposledy v roku 2012 Letnú školu ľudového tanca a hudby navštívilo 112 tanečníkov, spevákov a muzikantov z ôsmich krajín.

Vzhľadom na stanovený počet účastníkov v roku 2015 pripravujeme Letnú školu ľudového tanca, ktorá je určená pre staršiu vekovú kategóriu tanečníkov 10 - 15-ročných. Účastníkov naučíme novú metodiku učenia tanca a cieľom je, aby túto metodiku účastníci po návrate do svojich krajín naučili svojich spolutančeníkov, najlepšie aj z viacerých súborov. Metodika je postavená na novom spôsobe prípravy interpreta, ktorý je založený na jednoduchých pohybovo-rytmických cvičeniach.  Cieľom novej metodiky je zefektívnenie činnosti súboru a získanie prirodzenej tanečnosti jeho členov.

Letnú školu ľudového tanca  organizujeme v regióne Detva s cieľom, aby sme mohli v jej závere navštíviť programy Podpolianskych slávností v detve - hlavne program zahraničných Slovákov s názvom Krajanská nedeľa.

«« 1 6 9 10 11 12 13 14 15 17 22 »»