Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prejsť na aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

LETNÝ KURZ DRAMATICKÉHO UMENIA - ŠKOLSKÉ DIVADLO

Dátum podujatia: 25.06.2012 - 29.06.2012
Popis:

Cieľová skupina:

krajania žijúci v zahraničí, potomkovia našich krajanov žijúcich v zahraničí, ktorí pracujú, alebo majú záujem pracovať s dramatickým umením, vedú divadelné krúžky na školách, príp. vo svojich mestách a dedinách hrali alebo hrajú v rôznych súboroch malých javiskových foriem, pripravujú a realizujú, príp. sa chcú naučiť realizovať projekty pre rôzne príležitosti ako sú MDD, Vianoce, Pašie a pod.

Cieľ aktivity:

 • priama skúsenosť s prípravou divadelného projektu od prvých momentov (príprava, úprava, analýza textu) po výsledný inscenovaný tvar
 • pre režiséra pochopenie dôležitosti teoretickej predprípravy; tím v zložení: režisér - dramaturg - scénograf - kostýmový výtvarník získa prehľad o praktickom vedení tímu i hercov pri konkrétnej realizácii
 • herec sa naučí akceptovať všetky zložky spolutvoriace výsledný tvar v priestore
 • všetci realizátori získajú živú a konkrétnu skúsenosť z týždennej práce pod vedením pedagóga z VŠMU - divadelnej fakulty v Bratislave
 • zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku so zameraním na odbornú terminológiu súvisiacu s predmetom kurzu
 • získať nahrávky z praktickej časti výučby na CD nosiči
 • v prípade záujmu všetkých zúčastnených možnosť zrealizovaný projekt predstaviť verejnosti, resp. zaznamenať ho na digitálny nosič

 

Uzávierka prihlášok: 13.04.2012

 

Ďalšie informácie o kurze:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1825&skolske-divadlo

SLOVENČINA NA KAŽDÝ DEŇ, SLOVENSKÉ REÁLIE

Dátum podujatia: 25.06.2012 - 01.07.2012
Popis:

Začiatok kurzu: 25. júna 2012 (pondelok)

(Príchod účastníkov: 24. júna v nedeľu popoludní)

Koniec kurzu: 01. júla 2012 (nedeľa)

(Odchod účastníkov: 01. júla v nedeľu popoludní)

 

Cieľ kurzu:

 • zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku zábavnou formou, obohatenie slovnej zásoby, nová lexika zo SJ
 • rozšírenie si vedomostí o histórii, kultúre a súčasnosti vybraných miest, v ktorých žili alebo pracovali významné osobnosti Slovenska
 • zvýšenie národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí
 • zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia zúčastnených mladých ľudí
 • získanie geografických vedomostí o Slovensku počas trojdňovej exkurzie
 • zoznamovanie sa s históriou zaujímavých a významných osobností Slovenska počas 3-dňovej exkurzie

Cieľová skupina:

 • krajania (veková kategória: 15 - 18 rokov) žijúci v zahraničí,
 •  potomkovia našich krajanov žijúcich v zahraničí, ktorí sa zaujímajú o krajinu svojich predkov a jeho slovenský jazyk

Podmienky prijatia:

 • veková kategória: od 15 - 18 rokov
 • znalosť slovenského jazyka na komunikatívnej úrovni
 • počet štipendijných miest: 57
 • motivačný list
 • potvrdenie príslušného krajanského spolku

 

Uzávierka prihlášok:  31.05.2012

 

Ďalšie informácie o kurze:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1824&slovencina-kazdy-den

LETNÁ ŠKOLA výučby choreografie III. ročník

Dátum podujatia: 27.06.2012 - 06.07.2012
Popis:

Príchod účastníkov:

26.06.2012 (utorok)

Odchod účastníkov:

06.07.2012 (piatok) poobede

 

Cieľ kurzu:

 • zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku
 • zoznamovanie sa so slovenskými reáliami a kultúrou v prirodzenom jazykovom prostredí
 • učenie sa choreografie slovenského ľudového tanca z vybraných regiónov Slovenska v spolupráci s VŠ múzických umení v Bratislave
 • šírenie slovenského jazyka a slovenskej kultúry v domovských krajinách našich krajanov

Program výučby:

 • výučba choreografie ľudového tanca
 • odborná terminológia súvisiaca s predmetom kurzu
 • odborné prednášky o slovenskom folklóre a slovenských reáliách
 • voliteľné návštevy kultúrnych pamiatok a múzeí v Bratislave a jej blízkom okolí
 • víkendová účasť na folklórnom festivale vo Východnej

Cieľová skupina:

 • krajania žijúci v zahraničí, potomkovia našich krajanov žijúcich v zahraničí v rámci celého svete, ktorí tancujú vo folklórnych súboroch zameraných na slovenské ľudové tance a piesne a chcú sa stať choreografmi týchto tancov alebo vedú slovenské folklórne súbory v zahraničí a chcú poznať nové prvky týchto tancov a nové techniky podľa jednotlivých regiónov Slovenska

Podmienky prijatia:

 • záujemca o kurz je členom folklórneho súboru (FS), príp. vedie FS pre dospelých alebo pre deti
 • uvedenie názvu FS
 • odporúčanie príslušného krajanského spolku
 • zaslanie prihlášky do 13.04.2012
 • Počet štipendijných miest: 20
 • veková kategória: od 17 rokov - neobmedzený vek

 

Uzávierka prihlášok: 13.04.2012

 

Informácie o kurze nájdete aj na web stránke:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1828&skola-choreografie

LETNÝ KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY PRE KRAJANOV

Dátum podujatia: 09.07.2012 - 27.07.2012
Popis:

Milí naši krajania,

srdečne Vás pozývame  tak,  ako každý rok  na Letnú univerzitu 2012,  kde Vám ponúkame jazykové vzdelávanie, t.j. zdokonaľovanie slovenského jazyka v prirodzenom slovenskom prostredí, prezentáciu slovenských reálií a kultúry. Jedná sa o jazykové kurzy pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých (stupne A1, A2, B1, B2, C), prezentácie osobností Slovenska, prednášky  z oblasti jazyka a literatúry, histórie, geografie, sociológie, politológie a iných oblastí určené pre stredne pokročilých a pokročilých frekventantov.

Ďalej to budú :

 • prednášky a semináre o slovenskej kultúre a o slovenských reáliách, workshopy z oblasti slovenského jazyka a rozvoja jazykových zručností a kompetencie
 • projektové a tvorivé úlohy
 • aktivačné cvičenia (brainstorming, interkultúrna komunikácia a pod.)
 • mimoškolské aktivity, vychádzky do blízke a vzdialenejšieho okolia, šport, folklór a pod.
 • trojdňová poznávacia exkurzia po Slovensku

 

Uzávierka prihlášok : 31.05.2012

 

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránke:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1817&program-d2-kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov

Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanov maturantov

Dátum podujatia: 09.07.2012 - 27.07.2012
Popis:

Cieľ aktivity:

 • odborné a jazykové vzdelávanie, t.j. zdokonaľovanie sa v oblasti vybraných odborných predmetov a v oblasti slovenského jazyka v prirodzenom slovenskom prostredí
 • oboznamovanie sa so slovenskými reáliami a kultúrou

Cieľová skupina:

krajania - študenti tretieho ročníka SŠ a maturanti SŠ z Maďarska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny

Obsahová náplň:

 • výučba slovenského jazyka a semináre z literatúry (literárna interpretácia textu)
 • výučba odborných predmetov podľa oblasti vzdelávania - prírodné vedy a spoločenské vedy: geografia, matematika, chémia, biológia, fyzika, informačné technológie, história, sociológia, kultúra a umenie
 • doplňujúce prednášky v rámci mimoškolských aktivít z oblasti jazyka a literatúry, histórie, geografie, športu, sociológie, politológie atď.
 • projektové a tvorivé úlohy
 • mimoškolské aktivity
 • trojdňová poznávacia exkurzia po Slovensku

 

Uzávierka prihlášok: 31.05.2012

 

Ďalšie informácie o kurze:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1108&program-d3-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanov-studentov-a-maturantov-z-madarska-rumunska-srbska-a-ukrajiny

«« 1 2 3 4 5 7 9 »»