Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prejsť na aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

ODBORNÝ METODICKÝ KURZ PRE UČITEĽOV A VEDÚCICH PRACOVNÍKOV

Dátum podujatia: 16.04.2012 - 20.04.2012
Popis:

Týždňový intenzívny odborný metodický kurz pre učiteľov a vedúcich (riadiacich) pedagogických pracovníkov školstva

Príchod účastníkov: 15.04. (nedeľa) - ubytovanie

Odchod: 21.04. (sobota) prípadne 20.04. (piatok) po skončení vzdelávania

 

Uzávierka prihlášok: 23.03.2012!

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=2068&tyzdnovy-kurz-2012

Didaktický kurz pre pedagógov

Dátum podujatia: 26.07.2012 - 01.08.2012
Popis:

 Univerzita Mateja Bela sa vracia k ponuke osvedčených a účastníkmi pozitívne hodnotených kurzov pre pedagógov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Didkatický kurz je zameraný na opedagógov výchovno-vzdelávacích predmetov. Základné činnosti budú orientované dvomi smermi:

 • Najnovšie pohybové hry v telesnej a športovej výchove - didaktický kurz pre pedagógov
 • Univerzita estetiky - pre pedagógov hudobnej a výtvarnej výchovy

LETNÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY

Dátum podujatia: 03.09.2012 - 07.09.2012
Popis:

Príprava redaktorov krajanských školských časopisov na individuálnu a tímovú žurnalistickú činnosť v podmienkach elektronickej redakcie.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1813&letna-skola-zurnalistiky

METODICKÝ KURZ - netradičné formy vyučovania - pre učiteľov

Dátum podujatia: 07.04.2013 - 12.04.2013
Popis:

Netradičné formy vyučovania

Cieľom   tohto  týždňového intenzívneho kurzu    bude   inovovať a zdokonaliť kompetencie   pre   využitie    netradičných   foriem a metód   v   edukačnom procese pre učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ   

 • Interaktívna tabuľa v edukačnom procese (10 VH)
 • Tvorba edukačných multimédií (15 VH)
 • Ukážky otvorených hodín s využitím netradičných foriem vyučovania (5 VH)
 • Vytvorenie vlastnej vyučovacej hodiny s využitím netradičných foriem (5 VH)

 Termín kurzu:  7. - 12 . apríl 2013

 Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodín

Uzávierka prihlášok: 15. marec 2013 

BILINGVÁLNA ŠKOLA SLOVENSKÝCH REÁLIÍ A ANGLICKÉHO JAZYKA

Dátum podujatia: 04.08.2013 - 09.08.2013
Popis:

Cieľ vzdelávacej aktivity:

 • zdokonalenie sa v slovenskom jazyku pre krajanov spolu s doplnkovým kurzom angličtiny;
 • oboznámiť sa so slovenskými reáliami a kultúrou v prirodzenom jazykovom prostredí s obohatením o komunikáciu v anglickom jazyku;
 • zoznámiť sa s vybranými osobnosťami slovenskej literatúry, umenia a vedy v slovenskom jazyku.

Program vzdelávacej aktivity:

 • konverzačný kurz anglického jazyka pre začiatočníkov a mierne pokročilých s dôrazom na hovorenie a počúvanie s porozumením;
 • zábavné učenie angličtiny - interaktívnou hrou, nápaditými príbehmi
 • vyučovacie hodiny v slovenskom jazyku venované reáliám Slovenska;
 • praktické využitie obidvoch jazykov v rámci tvorivých dielní, cvičení a konverzácie v oboch jazykoch;
 • slovenské reálie zamerané na významné osobnosti slovenskej histórie;
 • exkurzia do Bratislavy, Modry a na Červený Kameň.
«« 1 2 3 4 5 »»