Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

February 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prejsť na aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Výtvarná súťaž

Dátum podujatia: 01.03.2012 - 30.04.2012
Počet voľných miest: 0
Popis:

 

V  roku 2012 navrhujeme rozšíriť okruh oslovených žiakov a študentov na čím širší okruh – výtvarnásúťaž, ktorej základné činnosti sú realizované priamo v domovskom prostredí zahraničných Slovákov, núka jedinečnú príležitosť pre čím širšie oslovenie mladých Slovákov pre aktívnu účasť a poznávanie Slovenska ako krajiny svojho pôvodu.

Na rok 2012 navrhujeme tému: Slovenské tradície a ich význam pre mňa.

Pobyt víťazov pripravíme na pôde UMB, v hotelovom ubytovaní. Na základe pozitívnych ohlasov v roku 2011 bude súčasťou pobytu pre víťazov aj tvorivá dielňa s odbornou garantkouprogramu a návšteva kultúrnych ustanovizní v banskej bystrici, ako aj turistických atrakcií v okolí mesta. Pobytu víťazov sa zúčastní spolu 24 osôb.

Škola v prírode s lyžiarským a snowboardovým výcvikom

Dátum podujatia: 11.03.2012 - 17.03.2012
Počet voľných miest: 43
Popis:

 

Podstatnou časťou denného programu je lyžiarsky a snowboardovývýcvik, ktorý bol do kurzu zaradený na základe požiadavky účastníkov. Podľa doterajších skúseností sú účastníkmi kurzu predovšetkým začiatočníci – v roku 2011 to bolo 74% všetkých účastníkov.

Lyžiarske stredisko Donovaly poskytuje vhodné podmienky na výcvik,ale aj na rôzne spoločenské a pohybové aktivity po skončení hlavného programu. Súčasťou doplnkového programu budú  hry a súťaže v stolnom tenise, streľbe zo vzduchovky z rôznych polôh, v hádzaní šípok na terč, v atraktívnej hre s ringokrúžkami. Po skúsenostiach z roku 2011 navrhujemeako sprievodnú aktivitu PLAVECKÝ VÝCVIK realizovaný v popoludňajších a večerných hodinách priamo v ubytovacom zariadení. V roku 2011 inštruktori naučili plávať 12 neplavcov.

ODBORNÝ METODICKÝ KURZ PRE UČITEĽOV A VEDÚCICH PRACOVNÍKOV

Dátum podujatia: 16.04.2012 - 20.04.2012
Popis:

Týždňový intenzívny odborný metodický kurz pre učiteľov a vedúcich (riadiacich) pedagogických pracovníkov školstva

Príchod účastníkov: 15.04. (nedeľa) - ubytovanie

Odchod: 21.04. (sobota) prípadne 20.04. (piatok) po skončení vzdelávania

 

Uzávierka prihlášok: 23.03.2012!

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=2068&tyzdnovy-kurz-2012

Športová olympiáda

Dátum podujatia: 18.05.2012 - 24.05.2012
Počet voľných miest: 6
Popis:

Odborní zamestnanci UMB v Banskej Bystrici zabezpečia kvalitnú realizáciu vybraných športových disciplín - ich prípravy a následných súťaží.  Pravidelne prebiehajú súťaže v olympijských disciplínach, ale aj v ďalších netradičných disciplínach. Zaujímavou olympijskou disciplínou bola v minulosti aj streľba z luku a streľba zo vzduchovky. Okrem športových súťaží prostredie Donovál poskytuje aj kvalitné prírodné prostredie pre pestré aktivity v prírode. Ubytovanie bude poskytnuté v hotelových kapacitách s bazénom.

Škola v prírode - I.turnus

Dátum podujatia: 18.05.2012 - 29.05.2012
Počet voľných miest: 4
Popis:

 

Prostredie Jánskej doliny na Liptove poskytuje dostatočné priestory pre realizáciu vyučovacích aj voľnočasovýchaktivít pre účastníkov Školy v prírode. Región Liptova je bohatý na históriu aj na prírodné zaujímavosti, nie menej zaujímavými sú aj aguaparky, ktoré tu vyrástli v posledných rokoch. Pobyt v tomto regióne ponúka poznanie ďalšej zaujímavej časti Slovenska, jeho histórie, tradícií a prírodných krás. Blízkosť Vysokých Tatier zároveň ponúka aj možnosť ich návštevy.

Na základe pozitívnych ohlasov v roku 2011 budeme aj v roku 2012 pokračovať v zavedenom systéme aktivít počas školy v prírode – interaktívne vyučovanie vedené vhodnými metódami pre žiakov 1. stupňa, hosťujúci odborníci na jednotlivé témy pre žiakov 2.stupňa a množstvo výletov do okolia ako spôsob vyučovania in situ. Voľnočasové aktivity pripravíme rovnakým aktívnym spôsobom formou súťaže miešaných družstiev, ako to bolo v roku 2011. Hľadáme možnosti pre aktívnu účasť detí zo Slovenska.

«« 1 2 3 4 6 12 17 22 »»