Study in Slovakia Study in Slovakia Study in Slovakia

May 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
<< previous month | next month >>

Prezrieť archív podujatí

Aktuálne podujatia

Filter: Metodické kurzy | Školy v prírode | Kultúrno-vzdelávacie podujatia
Events for Slovaks living abroad.
Podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Súťaž v odbore digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorby/pobyt víťazov na Slovensku

Dátum podujatia: 13.06.2017 - 16.06.2017
Počet voľných miest: 30
Popis:

Vzdelávacia aktivita je primárne určená pre deti základných a stredných škôl, mladých Slovákov žijúcich v zahraničí. Víťazi súťaže, ktorá je realizovaná zasielaním prác elektronickou poštou, sú pozvaní na Slovensko. Tvorbu účastníkov hodnotí odborná komisia zložená z umelcov a odborníkov. Popri cieľovej skupine detí a mládeže je sekundárnou cieľovou skupinou i skupina pedagógov, ktorí dostanú jedinečnú možnosť nadobudnúť nové odborné postupy vo výuke kreatívnych predmetov.

Po absolvovaní pobytu víťazov na Slovensku účastník vie pracovať kreatívne - v samostatnosti i v tvorivej skupine. Po príchode do domovskej krajiny hľadá nové inšpirácie, vhodné kompozície, momenty, situácie pre svoju ďalšiu tvorbu v oblasti fotografie, filmu alebo animácie.

Výjazdová škola v prírode – Ukrajina

Dátum podujatia: 01.05.2017 - 30.06.2017
Počet voľných miest: 40
Popis:

Cieľom vzdelávacej aktivity je rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku, poznávať a komparovať reálie Slovenska a Ukrajiny aj prostredníctvom zážitkového učenia priamo v teréne.

Pedagógovia z PdF UMB pripravia pre účastníkov vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na zážitkové metódy, bádateľské aktivity, rovesnícke učenie, prírodovedné experimenty a najmä exkurzie a výlety do okolia v spolupráci s miestnymi organizáciami. Súčasťou budú aj rôzne športové aktivity súťažného aj vedomostného zamerania.

TERMÍN konania upresníme - výjazdová škola sa uskutoční počas jedného týždňa v priebehu mesiaca máj, alebo jún.

«« 1 »»